Miten työsuhde päätetään? Nappaa tästä vinkit työsuhteen päättämissopimuksen tekemisee

 Työnantaja ja työntekijä voivat päättää työsuhteen sulassa sovussa ilman raskasta prosessia, kunhan asioista aidosti neuvotellaan.

Työelämässä voi tulla vastaan asioita, jolloin edessä voi olla työsuhteen päättäminen. Perinteinen irtisanomisprosessi voi olla kuitenkin tilanteeseen nähden raju ja raskas prosessi, jossa pitää ottaa huomioon monia pykäliä irtisanomisaikoineen ja takaisinottovelvoitteineen.

Jos työnantajalla ja työntekijällä on kuitenkin edelleen olemassa neuvotteluyhteys, työsuhteen päättämissopimus voi olla molemmille osapuolille hyvä ratkaisu.

Sopimus kannattaa kuitenkin laatia tarkkaan, jotta siitä ei synny turhia jälkipuinteja.

 

Mikä työsuhteen päättämissopimus on?

Työsuhteen päättämissopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, joka mahdollistaa työsuhteen vapaaehtoisen päättämisen. Yleensä sopimukseen päädytään silloin, jos työnantajalle ja työntekijälle tulee erimielisyyttä ja työsuhteen päättäminen on ajankohtaista.

Työsuhteen päättämissopimus on myös ainoa mahdollinen keino määräaikaisten työsuhteiden päättämisessä ennen sopimuksen päättymisaikaa, jos sopimuksessa ei ole irtisanomisehtoa. Eli jos molemmat osapuolet haluavat päättää määräaikaisen työsopimuksen, siitä on sovittava yhdessä.

Työntekijä saa sopimuksessa sovitut korvaukset työsuhteen päättyessä. Työsuhteen päättämissopimusta voidaan käyttää vaihtoehtona irtisanomiselle, ja se tarjoaa työnantajalle useita etuja.

Työsuhteen päättämissopimuksesta ei ole erityisiä säännöksiä laissa, joten sopimuksen sisältö ja ehdot ovat osapuolten päätettävissä. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työntekijän erokorvauksesta, joka yleensä vastaa useiden kuukausien palkkaa.

 

Mistä työsuhteen päättämissopimuksessa kannattaa sopia?

Työsuhteen päättämissopimuksessa kannattaa sopia muun muassa työsuhteen päättymisen ajankohdasta, mahdollisesta työntekijän saamasta korvauksesta, lomakertymien korvaamisesta tai pitämisestä irtisanomisaikana, salassapidosta ja siitä, että kumpikaan osapuoli ei tahraa toisen mainetta muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Myös kilpailukiellosta, työsuhde-etujen lakkaamisesta, yrityksen omaisuuden palauttamisesta ja työtodistuksesta kannattaa sopia.

Sopimuksessa työntekijä luopuu takaisinottovelvoitteesta, eli työnantajan ei tarvitse ottaa sitä huomioon tulevissa rekrytoinneissaan.

Sopimukseen pitää myös aina kirjata se, että kummallakaan osapuolella ei ole mitään vaatimuksia toista osapuolta kohtaan sopimuksen syntymisen jälkeen. Tällä varmistetaan se, että aiempiin vaatimuksiin ei palata esimerkiksi oikeusteitse.

Tyypillinen työsuhteen päättämissopimus on niin sanottu eropaketti esimerkiksi muutosneuvottelutilanteessa. Sopimuksessa sovitaan työsuhteen päättymisen aika, työntekijän saama rahallinen korvaus (yleensä irtisanomisaikaa suurempi) ja takaisinottovelvoitteesta luopuminen.

 

Mitä etuja työsuhteen päättämissopimuksesta on?

Työsuhteen päättämissopimus hyödyttää parhaimmillaan molempia osapuolia. Työnantaja saa enemmän liikkumisvaraa muutosneuvotteluissa ja varsinkin tulevissa rekrytoinneissa, jos esimerkiksi yrityksen taloudellinen tilanne paranee.

Työntekijä taas voi etsiä ja saada uuden työn heti, kun sopimus on tullut voimaan.

Sopimuksen avulla työnantaja voi välttää irtisanomisen ja siihen liittyvät oikeudelliset ja potentiaalisten riitojen riskit. Sopimus mahdollistaa nopean ja joustavan työsuhteen päättämisen, mikä voi säästää aikaa ja resursseja.

 

Työnantaja säästää myös erokorvauksen osalta palkan sivukulut, loman kertymisen irtisanomisajalta sekä työsuhde päättyy välittömästi. Lisäksi sopimuksen salassapito voi estää työntekijää jakamasta tietoa työnantajan liiketoiminnasta.

 

Mitä sopimuksen teossa kannattaa ottaa huomioon?

Koska työsuhteen päättämissopimus on aina työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, siitä on aina etukäteen neuvoteltava. Työnantajana sinun kannattaa miettiä etukäteen tarkasti, mistä asioista haluat sopia ja mikä on neuvotteluvarasi.

Koska työntekijä yleensä sopimuksessa luopuu tietyistä oikeuksistaan, kannattaa varautua irtisanomisajan korvausta suurempaan rahalliseen korvaukseen.

Neuvottelujen jälkeen toiselle osapuolelle kannattaa antaa myös kohtuullinen harkinta-aika sopimuksen hyväksymiseen. Tällä varmistetaan se, että jälkikäteen ei voida sanoa, että työnantaja on pakottanut tekemään sopimuksen.

On myös hyvä muistaa, että sopimuksen pitävyys ja sovittujen asioiden kirjaaminen sopimukseksi on työnantajan vastuulla. Siksi sopimus kannattaa aina tarkistuttaa juristilla. Esimerkiksi meidän kauttamme saa kumppaniverkostomme kokenutta lakipalvelua.

Koska laki ei säädä työsuhteen päättämissopimuksen sisällöstä mitään, käytännössä sopimuksessa voi sopia hyvin laajasti asioista. Jos neuvotteluissa tulee kuitenkin eteen asioita, jotka ovat normaalista poikkeavia, kannattaa ne selvittää asiantuntijan kanssa, ennen kuin asioista sovitaan.

 

Muista nämä asiat, kun teette työsuhteen päättämissopimusta:

 • Aikataulu työsuhteen päättymisessä.
 • Päättämissopimuksissa on oltava ehto, jonka mukaan kummallakaan osapuolella ei ole muita vaatimuksia toisiaan kohtaan. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että toinen osapuoli ei ryhdy myöhemmin oikeudenkäyntiin työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyvistä kysymyksistä.
 • Lomakertymät; maksetaanko rahana vai pidetäänkö lomat esimerkiksi irti­sanomisaikana.
 • Säästövapaat, ylityövapaat ynnä muut ja niiden korvaaminen tai pitäminen.
 • Ammatti- ja liikesalaisuudet; salassapitosopimus voidaan tehdä vielä työsuh­teen päättyessäkin.
 • Mahdollinen kilpailukiellon tekeminen, purkaminen tai rajoittaminen.
 • Työsopimuksen päättämiskorvaus.
 • Työsuhdeasunto ja muut luontoisedut.
 • Sopimuksesta tiedottaminen.
 • Sähköpostiasiat.
 • Työnantajan omaisuuden palauttaminen.

 

Onko sinulla henkilöstöasioita, jossa kaipaisit apua ja tuoretta näkemystä? Ota yhteyttä Tommiin, niin sovitaan puolen tunnin tutustumistapaaminen. Todennäköisesti saat jo siinä monia vinkkejä henkilöstöhallintosi parantamiseksi!

Posted in

Palkkatalo Oy on hyväksytty Taloushallintoliiton auktorisoiduksi jäsenyritykseksi

31 elokuun, 2023

Mahtavia uutisia: Palkkatalo Oy on hyväksytty Taloushallintoliiton auktorisoiduksi jäsenyritykseksi! Auktorisointi takaa, että talous- ja palkkahallinnon asioista huolehtii luotettava ammattilainen. Auktorisoidun toimiston palvelut tuovat turvaa yrittäjälle, sillä auktorisointi edellyttää, että toiminta…

Lue lisää

Miten työsuhde päätetään? Nappaa tästä vinkit työsuhteen päättämissopimuksen tekemisee

31 heinäkuun, 2023

 Työnantaja ja työntekijä voivat päättää työsuhteen sulassa sovussa ilman raskasta prosessia, kunhan asioista aidosti neuvotellaan. Työelämässä voi tulla vastaan asioita, jolloin edessä voi olla työsuhteen päättäminen. Perinteinen irtisanomisprosessi voi olla…

Lue lisää

Vuosiloman kertyminen: Ovatko lomasaldonne ajan tasalla?

20 heinäkuun, 2023

Epäselvät lomakäytännöt voivat aiheuttaa ylimääräistä stressiä työpaikoilla. Oletko koskaan kuullut tarinoita lomasaldoista, jotka ovat jopa useamman vuoden vuosiloman mittaisia? Valitettavasti nämä tarinat ovat joissain organisaatioissa tosia. Jos loma-aikojen seuranta ja…

Lue lisää

Eikö palkanlaskijoita löydy? 3 vinkkiä, miten ratkaiset ongelman

12 huhtikuun, 2023

Palkanlaskenta on usein sen verran monimutkaista ja aikaa vievää, että tilitoimiston kannattaa miettiä tarkkaan, kannattaako sitä tehdä itse. Työehtosopimuksiin tuli – jälleen – uusia ehtoja, jotka pitää päivittää ison asiakasyrityksen…

Lue lisää

Työntekijän palkitseminen on taitolaji, joka voidaan tehdä ilman turhaa jälkipuintia

29 marraskuun, 2022

Työntekijät ovat bonuksensa ansainneet. Niitä ei voi kuitenkaan antaa ihan vain millä perusteella vain. Kun työt ovat sujuneet hyvin ja tulosta on tullut, työntekijä kannattaa palkita. Mikäpä on sen mukavampaa…

Lue lisää