Referenssi

PALKKAHALLINNON ULKOISTAMINEN OLI SUOMEN SÄÄTIÖTILIPALVELUILLE STRATEGINEN VALINTA

Hyvä ja luotettava kumppanuus palkkahallintoon erikoistuneen Palkkatalon kanssa mahdollistaa asiakkaille kokonaistaloudellisen ja samalla laadultaan parhaan palvelun. 

Suomen Säätiötilipalvelu on korkean palvelutason tilitoimisto, joka on erikoistunut palvelemaan säätiöitä, rahastoja ja sijoitusyhtiöitä. Yritys tarjoaa erityisosaamistaan tarkoin rajatulle asiakassegmentille.

Suomen Säätiötilipalvelu etsi pidemmän aikaa palkkahallintoon erikoistunutta kumppania täydentämään unelmajoukkuettaan. Palveluntarjoajien kartoituksen jälkeen Palkkatalo valikoitui joukosta parhaana monilla mittareilla arvioituna. Luottamus syntyi jo ensimmäisen palaverin aikana.

- Huomasimme heti ensimmäisessä Teams-keskustelussamme, että ajattelemme esimerkiksi asiakaspalvelusta samalla tavoin ja meitä ohjaavat samat arvot. Palkkatalo myös erottui heti selkeästi edukseen kehityshalullaan ja ohjelmisto-osaamisellaan, Suomen Säätiötilipalvelun yrittäjä Riikka Viljanen

Perheyritykselle pitkät, jopa elinikäiset asiakkuudet ja niiden vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Palkkahallinnon ulkoistamista harkittiin tarkoin, sillä Suomen Säätiötilipalvelu pyrkii olemaan asiakkaiden kanssa aina samalla puolella, miettien millä syntyy paras palvelukokonaisuus.

Pohdimme, että voimmeko ylipäätään antaa kallisarvoisten asiakkaidemme palkka- ja henkilöstöhallinnon asioita muiden hoidettavaksi. Palkkatalo on hoitanut asiakkuudet loistavasti. He kantavat vastuuta kuin olisivat työntekijöitämme, Viljanen kuvaa yhteistyön sujuvuutta.

Henkilöstöhallinnon asiat hoituvat kuin huomaamatta

Riikka Viljanen kuvaa yhteistyötä Palkkatalon kanssa mutkattomaksi, helpoksi ja joustavaksi. Palkkatalon ammattitaito on tullut esille muun muassa työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa. 

Meillä on asiakkaana yritys, jonka toimialalla on aika monimutkainen työehtosopimus ja työntekijät ovat sen soveltamisessa hyvin tarkkoja. Asiakkaamme pohti ymmärrettävästi etukäteen, että miten asiat sujuvat, kun palkanlaskija vaihtuu. Lähes sadan ihmisen palkka-asioiden hoitaminen sujui alusta asti todella hienosti, emmekä ole kuulleet yhtään kriittistä palautetta. Silloin asiat ovat sujuneet hyvin.

Viljanen nostaa Palkkatalon erityiseksi vahvuudeksi myös ohjelmisto-osaamisen.

- Muun muassa erään ison asiakkaamme järjestelmäuudistus sujui Palkkatalon avulla esimerkillisesti.

Palkkatalon omatoimisuus asiakkaiden palkka- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä saa Viljaselta erityistä kiitosta.

- Meidän ei ole tarvinnut ottaa asioihin juurikaan kantaa sen jälkeen, kun ulkoistettujen asiakkuuksien palkanlaskenta on siirtynyt Palkkatalolle. Meille ei ole esimerkiksi tullut mitään henkilöstöhallintoon liittyviä asioita pöydällemme, joten nekin hoituvat Palkkatalon kautta. On ihanaa, että meidän ei tarvitse olla välikäsinä.

Ajan vapautuminen on mahdollistanut erikoisasiantuntijuuden syventymisen

Palkkatalon palvelut sopivat Riikka Viljasen mielestä kaikenkokoisille yrityksille. Palkkahallinto ei ole koskaan vain yhden ihmisen takana ja osaamista löytyy vaikeiden pulmien hoitamiseen. Palkkatalo ennakoi ja ratkoo asioita itsenäisesti. 

 

Viljanen vastasi aiemmin Suomen Säätiötilipalvelun palkkahallinnon vaikeimmista erityiskysymyksistä. Töitä oli paljon ja esimerkiksi jotkut tes-tulkinnat oli jätettävä alan asiantuntijoiden ratkaistavaksi.

 

Viljanen ei nyt halua palata enää entiseen Palkkatalon kanssa koetun yhteistyön ja siitä syntyneen palvelukokemuksen jälkeen.

Henkilöstömme joutuisi todella lujille, etenkin tilinpäätöskiireiden aikaan ilman Palkkataloa. Olemme todella huojentuneita, ettei meidän tarvitse enää varata useampia päiviä aikaa palkanlaskentaan.

Palkkatalon ansiosta Viljanen on pystynyt keskittymään yrityksen pyörittämiseen, laadun ja osaamisen ylläpitoon sekä uusien asiakkuuksien hankintaan.

- Yhteistyö Palkkatalon kanssa on mahdollistanut liiketoimintamme kasvun strategisilla erityisosaamista edellyttävillä alueilla ja palveluntarjonnassa.  Koen sen helpoksi, kun nyt on vahva ”unelmatiimi”, johon voimme luottaa. Iso kivi on pudonnut harteiltani, Viljanen sanoo.

- Palkkatalosta huokuu ajatus, että se pyrkii olemaan alansa paras omalla erityisosaamisalueellaan. Sitä haluaa olla myös Suomen Säätiötilipalvelu. Jatkuvuus on parhaiten turvattu, kun kukin löytää ja valitsee oman paikkansa tässä talouden ekosysteemissä.

Läikähtikö sydämessä lämpimästi?

isorakkaus

Tämä voi olla kauniin ystävyyden alku. Jos arvomme ja ideologiamme kohtaavat, ota yhteyttä! Palamme halusta rakentaa kanssanne parempaa henkilöstöhallinnon huomista.